Veel gestelde vragen

In deze rubriek vindt u de veel gestelde vragen over alle diensten die wij bieden.

 

Vragen over letselschade

Wanneer is er sprake van letselschade?

We spreken over letselschade wanneer u door toedoen van een ander lichamelijk of psychisch letsel heeft opgelopen en als gevolg daarvan wordt geconfronteerd met kosten of een derving van inkomsten.

Wanneer heb ik recht op smartengeld?

Smartengeld is de vergoeding voor de pijn en het leed dat samengaat met het lichamelijk of psychisch letsel.   Het is een onderdeel van de letselschade die op de aansprakelijke partij kan worden verhaald.

Waarom zou ik een letselschade specialist inschakelen?

Indien u een schadeclaim wilt indienen, dan moet u bewijzen wie er aansprakelijk is, wat de (medische) gevolgen zijn en moet u aantonen welke schade u lijdt. Een letselschade specialist is deskundig op het gebied van het aansprakelijkheidsrecht en weet als geen ander hoe in bepaalde situaties compensatie / schadevergoeding verkregen kan worden. Bij het onderbouwen van uw schadeclaim kan de letselschade specialist gebruik maken van diverse deskundigen, zoals een medisch adviseur.

Wat kost rechtsbijstand van een letselschade specialist?

In de Wet is bepaald dat de redelijke kosten van rechtsbijstand bij letselschade door de aansprakelijke partij moeten worden vergoed. De kosten zijn een onderdeel van de schade en komen voor rekening van de aansprakelijke partij.

Kan mijn zaak verjaren?

Ja, er geldt een termijn van 5 jaar om een schadeclaim in te dienen. De termijn gaat in op de dag dat u bekend bent met de schade die u lijdt en de partij die u daarvoor kunt aanspreken. Indien u minderjarig was op de dag waarop u bekend bent met de schade en de aansprakelijke partij, dan verjaart uw vordering pas na de aanvang van de dag waarop u meerderjarig bent geworden. Als de verjaringstermijn is verstreken kunt u geen aanspraak meer maken op schadevergoeding.

 

Vragen over autoschade

Welke schade is gedekt op mijn autoverzekering?

WA dekking: biedt dekking tegen schade die u met uw motorvoertuig heeft toegebracht aan anderen.

WA Beperkt Casco dekking: biedt dekking tegen schade die u met uw motorvoertuig heeft toegebracht aan een ander, maar biedt ook (beperkt) dekking voor in de polisvoorwaarden omschreven schade aan uw eigen voertuig. Denk hierbij aan schade door diefstal, inbraak, brand, ruitschade en stormschade. Schade aan uw eigen voertuig als gevolg van een aanrijding valt niet onder deze dekking.

WA Casco/All Risk dekking: met deze dekking bent u verzekert tegen schade die u met uw voertuig heeft toegebracht aan anderen, maar ook voor schade aan uw eigen voertuig. Dit betreft alle schade aan uw voertuig, ook door eigen schuld zoals geen voorrang verlenen etc. Uiteraard is opzet uitgesloten van dekking.

Wat is de rechtsbijstandservice?

Als u WA of Beperkt Casco verzekerd bent moet u zelf uw schade verhalen bij de tegenpartij. Via ons loket krijgt u juridische hulp in binnen- en buitenland. U hoeft dan zelf geen brieven te schrijven of contact te leggen met instanties, getuigen en deskundigen. Als u de schade bij ons meldt krijgt u een vaste schadebehandelaar. Deze contactpersoon behandelt uw zaak en beantwoordt al uw vragen.

Als u vindt dat de ander schuldig is, maar de tegenpartij ontkent dit, dan moet u bewijzen dat hij schuldig is. Uiteraard helpen wij u hierbij. Bijvoorbeeld met het opvragen van verklaringen van getuigen, rapporten van de politie of met foto’s van de situatie. Lukt het niet om te bewijzen dat u gelijk heeft, dan krijgt u de schade waarschijnlijk niet vergoed.

Wanneer is schade van invloed op mijn bonus korting?

Wanneer u schade aan uw motorvoertuig heeft opgelopen en deze schade door uw verzekeraar vergoed moet worden zonder dat deze te verhalen is op een tegenpartij, dan heeft dit invloed op uw bonuskorting. In de voorwaarden van uw autoverzekering staat beschreven wat dit betekent voor uw bonuskorting en naar welke trede u gaat.

U kunt er voor kiezen schade zelf te betalen. Dan heeft dit geen consequenties voor uw bonuskorting. Als er sprake is van schade die wordt gedekt door de beperkte cascoverzekering (zoals ruitbreuk) of als er sprake is van een situatie die valt onder zogenaamde bonusbescherming dan zal het geen gevolgen hebben voor de bonuskorting.

Wat moet ik doen als ik schade heb toegebracht aan een ander?

Indien u met uw motorvoertuig schade heeft toegebracht kan uw tegenpartij u hiervoor aansprakelijk stellen. Vult u ter plekke samen met de tegenpartij het schadeformulier volledig in en onderteken deze. U kunt het beste geen uitspraken doen over de aansprakelijkheid. De schuldvraag zal uw verzekeraar beoordelen.

Na het invullen van het schadeformulier moet u de schade melden bij uw verzekeraar. Het telefoonnummer vindt u in uw polis.

 

Vragen over schadeherstel

Kan ik zelf kiezen waar ik mijn schade laat herstellen?

Als het gaat om rechtsbijstand (en u geen autoschade verzekering heeft) kunt u altijd bij ons terecht. Indien u een verzekering heeft tegen de kosten van autoschade herstel wordt in uw polis aangegeven wat mogelijk is. Meerdere verzekeraars maken gebruik van Autoschade herstel Groep. Sommige verzekeringsmaatschappijen hebben bepaald dat de schade bij een door haar gekozen schadehersteller moet worden gerepareerd.

Moet ik mijn eigen risico betalen?

Het eigenrisico dat uw autoschade verzekering heeft is het gedeelte van het schadebedrag dat voor uw eigen rekening blijft. Dit deel moet u dus zelf betalen. Indien er een aansprakelijke partij is kan het gehele schadebedrag, dus ook het eigen risico, worden verhaald. Heeft u een verzekering die de reparatiekosten van autoschade vergoed (casco verzekering / allrisk verzekering) ? Met meerdere verzekeringsmaatschappijen zijn afspraken gemaakt omtrent het eigen risico. Zo komt het voor dat uw eigen risico wordt gehalveerd of zelfs geheel vervalt.

Hoe regel ik vervangend vervoer?

De schadeherstellers beschikken over representatieve auto´s die kunnen worden ingezet als vervangend vervoer. U kunt de noodzaak van vervangend vervoer opgeven bij het doen van de schademelding. Afhankelijk van de door u gesloten autoschade verzekering kan vervangend vervoer gratis ter beschikking wordt gesteld voor de duur van de reparatie. Daarnaast bieden wij u de mogelijkheid om via Autorent vervoer te regelen.

 

Vragen over autohuur / vervangend vervoer

Hoe oud moet ik minimaal zijn om een huurauto te mogen huren?

Vrijwel alle vestigingen hanteren een minimum leeftijd van 21 jaar en de vereiste dat de bestuurder minimaal 1 jaar in het bezit is van een geldig Nederlands rijbewijs.

Wat voor type auto’s zijn er beschikbaar?

De vestigingen van Autorent bieden een grote variatie in beschikbare huurauto’s. Dit varieert van klasse A t/m H , of te wel van een compacte kleine auto zoals een bijvoorbeeld een Fiat Panda tot een ruime luxe wagen zoals bijvoorbeeld een Audi A6. Op het gebied van transport kunt u bij ons terecht voor het huren van een busje.

Kan ik een auto met een trekhaak huren?

Ja, bij Autorent kunt u terecht voor een auto met trekhaak.

Mag ik met mijn Autorent huurauto naar het buitenland rijden?

Grensoverschrijdend vervoer is aan regels gebonden. Bij Autorent kunt u hiervoor terecht, er zijn uitzonderingen. Neem hiervoor contact op met de Autorent vestiging bij u in de buurt.

Moet ik de auto ophalen, of kan deze bij mij worden afgeleverd?

Als particuliere huurder dient u de auto af te halen en in te leveren op de vestiging (i.v.m. met borg en ID Check). Zakelijke gebruikers biedt Autorent de mogelijkheid een overeenkomst te sluiten op basis waarvan afleveren mogelijk is tegen vooraf afgesproken kosten.

Dien ik een borg te betalen bij het huren van een huurauto?

Ja, het betalen van een borg is een vereiste. Net als het tonen van een geldig legitimatiebewijs. U kunt u pinnen of de borg regelen middels uw credit kaart. Dit verschilt overigens per vestiging.

 

Vragen over arbeidsrecht

Wanneer doe ik er verstandig aan advies in te winnen?

De arbeidsrecht advocaten en juristen zijn op de hoogte van de laatste jurisprudentie en wetgeving en kunnen zowel de werkgever als de werknemer adviseren en bijstaan. Bij dreigend ontslag kunnen wij u adviseren over alle aspecten, zoals de vereisten bij ontslag op staande voet, bij het aanvragen van een ontslagvergunning, het berekenen van de ontslagvergoeding en wij kunnen optreden tijdens een arbeidsconflict. Soms om een gang naar de rechter te voorkomen, soms om in een rechtszaak het maximale resultaat voor u te behalen.

 

Vragen over hulpmiddelen en aanpassingen

Het gaat niet meer vanzelf wat nu?

Wanneer u opzoek bent naar oplossingen voor uw beperkingen komen er veel vragen op u af.

  • Welke oplossingen zijn er?
  • Worden de oplossingen vergoed?
  • Zo ja, waar kan ik het aanvragen?
  • Welk invloed heb ik op de aangedragen oplossingen?
  • Hoe werkt het?

Er is een veelvoud aan hulpmiddelen op de markt verkrijgbaar en de mogelijkheid vergoeding hiervoor te verkrijgen verschilt per situatie. Wij kunnen u begeleiden bij het gehele traject. Wij zijn niet gebonden aan leveranciers, hierdoor kunnen wij u altijd een objectief en deskundig advies geven.

Hoe gebruik ik mijn hulpmiddel?

Wij bieden u rijlessen voor de scootmobiel en elektrische rolstoel aan. Daarnaast hebben wij ervaring met communicatiehulpmiddelen en kunnen wij u en uw naaste omgeving leren om adequaat met het hulpmiddel om te gaan.

Thuisblijven of verhuizen?

Het kan zijn dat er meer nodig is dan alleen een hulpmiddel. Soms moet uw woning worden aangepast aan uw wensen en behoeften. Aan de hand van de Quick scan die onze adviseur bij u thuis doet, kunnen wij u adviseren wat het beste past in uw situatie.

Hoe vraag ik mijn hulpmiddel aan?

Samen met u kijken wij naar de best passende oplossingen en helpen wij u bij de aanvraag of aanschaf van een hulpmiddel. Omdat iedere situatie anders is, kan deze vraag alleen beantwoord worden doormiddel van een Quick scan bij u thuis. Naar aanleiding van uw situatie, wensen en behoeften stellen wij een advies voor u op. Uiteraard begeleiden wij bij alle aanvraagtrajecten wanneer u dat wenst.

Wat kunnen hulpmiddelen en/of aanpassingen voor mij betekenen?

Hulpmiddelen kunnen bijvoorbeeld nuttig zijn ten behoeve van:

  • Het vergroten uw zelfstandigheid/ de mogelijkheid zelfstandig te blijven wonen.
  • Uw gewrichten te beschermen/ontlasten.
  • Voorkomen dat uw klachten verergeren.
  • Tijdelijk gemak, bijvoorbeeld na een operatie.

 

Vragen over woningaanpassingen

Waar moet ik aan denken bij een woningaanpassing?

Begint u vooral met een goede oriëntatie, bijvoorbeeld door met mensen te praten die al eerder een woning hebben aangepast. Denk na over hoe u en uw gezin zouden willen wonen. Samen met onze ergotherapeut kan er bekeken worden hoe prettig gewoond kan worden. Nu en in de toekomst, zonder een ‘zorgstempel’ op uw woning gedrukt te krijgen. Samen met u kunnen wij een doordacht plan maken, waarin wij uw wensen, de mogelijkheden van uw woning en het advies van de ergotherapeut samen gebracht worden.

Welke mogelijkheden heb ik om een “zo gewoon mogelijk” op maat gemaakte woningaanpassingen te krijgen?

Met behulp van de ergotherapeut stellen wij een persoonlijk advies en ontwerp op, gebaseerd op uw wensen. Wanneer meerdere gezinsleden gebruik maken van bijvoorbeeld de keuken dan dient de Wmo hiermee rekening te houden. In overleg met de gemeente kunnen we samen tot een goede oplossing komen. Soms stelt de gemeente hiervoor wel aanvullende eisen, zoals afstand doen van toekomstige aanspraken. Het gaat er om dat de keuken (badkamer, etc.) doelmatig is voor uw gebruik. Wij zorgen er daarnaast ook voor dat de keuken (badkamer, etc.) er uit ziet zoals u dat wilt. Dit hoeft niet perse door een aanpasspecialist te gebeuren. Dit kan ook maatwerk zijn van een goede timmerman, of door creatief gebruik te maken van standaard (keuken)materiaal.

Hoe wordt het ontwerp voor de woningaanpassing bepaald? Wie of wat bepaald aan welke maten moet worden voldaan?

Er zijn geen vaste afmetingen of ontwerpoplossingen. Ieder ontwerp is maatwerk en hangt af van uw persoonlijke situatie, zoals posities van ramen en deuren maar ook de layout van de ruimte. Voor de Wmo is het belangrijkst dat een voorziening adequaat is. Oftewel kan voorzien in de basisbehoefte. Er zijn wel verschillende informatiebronnen en keurmerken die uitspraken doen over bepaalde afmetingen en oppervlaktes. Het ‘Handboek Toegankelijkheid’ en ‘Woonkeur’ zijn er hier twee van. Belangrijk is wel dat de werkomstandigheden van verzorgers, bv. via een persoonsgebonden budget, dienen aan de Arbo-richtlijnen dienen te voldoen.

Mag ik zelf bepalen wie de bouwwerkzaamheden uitvoert?

Wanneer u gebruik wilt maken van Wmo subsidie bij uw woningaanpassingen dan beoordeelt of de gemeente of een adviseur de noodzaak en de kosten van deze aanpassingen. Uiteraard kunnen wij voor u als adviseur optreden. De keuze voor de aannemer zal gebaseerd zijn op de goedkoopste prijs. Wanneer wij voor u als adviseur optreden zullen wij offertes opvragen bij verschillende aannemers. Eventueel ook bij een aannemer naar uw keuze. Bij koopwoningen bent u vrij om een andere (duurdere) aannemer te kiezen. De meerkosten hiervan dient u dan wel zelf te dragen. Een persoonsgebonden budget kan hiervoor worden ingezet.

 

Vragen over Milon Cirkel

Wat is de Milon cirkel?

De Milon gezondheidscirkel is een slimme combinatie van toestellen voor effectieve en veilig te kunnen trainen. Nadat de toestellen zijn ingesteld op uw persoonlijke situatie worden alle gegevens op uw chipkaart bewaard. Niets kan meer fout gaan: uw zitpositie is correct, uw gewicht is juist ingesteld, bewegingen worden binnen veilige grenzen uitgevoerd. De Milon training is snel, veilig en heel eenvoudig.

Hoe lang duurt een training op de Milon cirkel?

De volledige training op de Milon Cirkel duurt slechts 35 minuten! Bovendien is het heel afwisselend. De spieroefeningen duren slechts 1 minuut en de conditie oefeningen 4 minuten. Iedere training omvat twee rondes en zijn voorbij voordat u er erg in hebt. 

Hoe snel haal ik resultaat?

Het resultaat van de training hangt af van de intensiteit van de inspanning en de mate waarin het lichaam zich gaat aanpassen aan deze inspanning. Door de automatische instelling en de elektronische beveiliging van onze apparatuur kunnen we dit zeer goed instellen. Veilig trainen met de juiste intensiteit voorkomt spierpijn of blessures en geeft u de kick na afloop van de training. U voelt zich super.

Moet ik lang wachten tijdens de training als er een toestel bezet is?

Het trainen in circuitvorm is effectief en makkelijk. Omdat iedereen tegelijkertijd wisselt van toestel zijn er geen wachttijden. Als u gestart bent trainttotdat u klaar bent met sporten. 

Hoe effectief is het trainen met Milon?

Trainen op de Milon Cirkel zorgt ervoor dat de stofwisseling dagenlang verhoogd wordt! Totwel 15x meer dan normale uithoudingstraining. Als u traint met de juiste intensiteit, hetgeen makkelijk is met de Milon Cirkel, dan kunt u volstaan om 2 x per week 35 minuten te trainen om uw doelstellingen te behalen. U zult snel resultaat voelen en dan zelfs spectaculaire resultaten zien!

Waarom val je met Milon training wel af?

Gewichtsverlies bereik je het snelst als je 24 uur per dag, 7 dagen per week, meer energie verbruikt dan dat je opneemt door je voeding. Het verbruiken van energie wordt de stofwisseling genoemd. Hoe hoger de stofwisseling, hoe meer calorieën er verbruikt worden. Traditioneel sporten verhoogt het verbruik voornamelijk tijdens het sporten. Reeds één uur na de belasting is de stofwisseling nog maar 50% verhoogd. Je zou dus bijna elke dag moeten sporten om echt af te vallen! De Milon Cirkel dwingt je lichaam zich meer aan passen aan de specifieke krachtuithoudingstraining, dan bij een gewone fitnesstraining. Dus 15 maal langer vetverbranding! 2x per week 35 minuten sporten is reeds voldoende om 24 uur per dag, 7 dagen per week, meer energie te verbruiken!

Hoe krijg je in korte trainingstijd op de Milon Cirkel toch spieropbouw?

Spieren maken slank! De unieke mogelijkheid van de Milon Cirkel om de spieren extra te belasten in de negatieve fase, dit noemt men excentrisch trainen, geeft 30% meer spieropbouw in slechts de helft van de tijd, met slechts de helft van de inspanning! Geen angst: met 2x per week je spieren te trainen wordt je echt geen bodybuilder! Je wordt wel snel slanker, strakker en steviger. Reeds na de eerste training voel je de positieve effecten van deze training. Zonder spierpijn!

 

Vragen over verzuimbegeleiding

Hoe kan ik mij als werkgever laten informeren over de Wet Verbetering Poortwachter?

Met een arbeidsdeskundig advies door de arbeidsdeskundige van USG Restart wordt u als werkgever op de juiste wijze en in de breedste zin van het woord voorgelicht en geadviseerd over de Wet verbetering Poortwachter periode. U wordt hiermee gewezen op de rechten en plichten van de werkgever zelf, de werknemer én de Bedrijfsarts. Ook ontvangt u richtinggevende suggesties voor het Poortwachter traject. Hiermee kan een loonsanctie worden voorkomen tot maximaal een derde ziektejaar.

Kan ik als werkgever gebruik maken van een dienstverlening om langdurig verzuim te voorkomen?

USG Restart beschikt over ervaren casemanagers die worden ingezet bij dreigend langdurig verzuim. Verzuimbegeleiding is een belangrijk aandachtspunt. Alle betrokkenen zijn immers gebaat bij snelle terugkeer van arbeidsongeschikte medewerkers in het arbeidsproces. Een goede verzuimbegeleiding kan de duur van het verzuim beperken. Door regelmatig contact met de casemanager van USG Restart ontstaat meer inzicht in en worden de mogelijkheden voor (gedeeltelijke) werkhervatting eerder zichtbaar.

Bij wie kan ik advies inwinnen over het passend maken van een werkplek?

Om uw medewerker weer inzetbaar te laten zijn kan het noodzakelijk zijn om al dan niet tijdelijk aanpassingen op de werkplek door te voeren. Zodat uw medewerker, ondanks de beperking, toch met plezier zijn of haar werk kan doen. Onze arbeidsdeskundigen analyseren op basis van de belastbaarheid de werkplek van uw werknemer en werkomgeving. Na deze werkplekanalyse brengen zij een advies uit welke aanpassingen (structurele werkvoorzieningen) noodzakelijk zijn om uw medewerker zo volledig mogelijk en duurzaam te laten functioneren. De kosten van een dergelijke voorziening kunnen bij UWV voor vergoeding in aanmerking worden gebracht.

Kan er advies worden gegeven over de passendheid van een nieuwe functie voor 1 van mijn zieke medewerkers?

Wellicht kan uw medewerker als gevolg van zijn of haar beperking de functie niet meer volledig uitoefenen. De arbeidsdeskundigen van USG Restart hebben veel ervaring met het adviseren over functies en eventuele aanpassingen. Indien nodig kan de arbeidsdeskundige kijken naar de mogelijkheden om hen in een geheel andere functie binnen uw organisatie (tijdelijk) inzetbaar te laten zijn. Aan de hand van testen waarin rekening gehouden wordt met de belastbaarheid en een adviesgesprek worden de mogelijkheden in kaart gebracht. Ook kan de arbeidsdeskundige binnen uw organisatie een analyse maken, wij noemen dit jobcarving. Hierin wordt onderzocht of er deeltaken van collega’s zijn die uw medewerker kan uitvoeren voor een volwaardige functie mogelijk is.

Ondersteunen jullie werkgevers/werknemers in de uitvoer van een 2e spoor als onderdeel van het WVP traject?

Het kan voorkomen dat uw medewerker zijn of haar huidige functie niet meer kan uitoefenen en er ook geen alternatieven binnen uw organisatie beschikbaar of te creëren zijn. In dat geval kan USG Restart uw medewerkers helpen om de mogelijkheden te onderzoeken bij andere organisaties. Wij bieden hen dan een volledig herplaatsingstraject.

Hierin oriënteert uw medewerker zich eerst op eigen mogelijkheden, vervolgens worden deze mogelijkheden getoetst aan de mogelijkheden op de arbeidsmarkt. Uw medewerker neemt deel aan een serie workshops waarin wij – op inspirerende wijze – uw medewerker leren hoe zich te onderscheiden bij sollicitaties. We gaan samen met uw medewerker actief potentiële werkgevers benaderen.