Referenties

''De bereidheid om de cliënt verder te helpen was groot''

Onze relatie werd geholpen door een ervaren en deskundig Register Expert. De bereidheid om de cliënt verder te helpen was groot. De expert was bereid verder te kijken dan de gebaande paden en zocht naar de meest effectieve oplossing voor een situatie. Hij nam  hierin alle mogelijkheden mee en woog zaken grondig af. Hier neemt men de moeite cliënten zo goed als mogelijk te ondersteunen.

''Zonder de hulp waren we nooit tot dit resultaat gekomen''

Graag wil ik Hulp na Ongeval ten zeerste aanbevelen indien u  door toedoen van een derde schade hebt ondervonden. De letselschade expert heeft de zaak van mijn moeder, welke na een ongeval gewond was geraakt, perfect behandeld. Ook na een aantal “tegenslagen” heeft hij het dossier met grote inzet verder behandeld. Ik kan zeggen dat wij zonder zijn hulp en doorzettingsvermogen nooit tot het behaalde resultaat waren gekomen. Mijn ouders zijn hem dan ook zeer dankbaar.

''Zo kon ik mij beter richten op mijn herstel''

Na een ongeval met vervelende consequenties kwam ik via een voormalige klant van de helpdesk in contact met Hulp na Ongeval. Het recht op een letselschade bemiddeling kenden wij niet, maar wij waren wel verwikkeld in een vervelende procedure met de verzekeraar. De letselschade specialist van Hulp na Ongeval heeft, na een uitvoerig gesprek met ons, alle benodigde informatie verzameld. Hij heeft ons daarbij deze zorg uit handen genomen. Zo kon ik mij beter richten op mijn herstel en ging er veel minder negatieve energie verloren aan de verwikkelingen met mijn werkgever en de verzekeraar. Met een  rustige en doeltreffende werkwijze is de expert voor ons aan de slag gegaan. Bij iedere uit te zetten actie was er kort overleg en na een reactie van de tegenpartij werden wij direct op de hoogte gehouden. Door de belangenbehartiger werd mijn zaak serieus opgepakt. Ondanks vertragingstechnieken van de verzekeraar hebben wij toch vijf keer zoveel kunnen ontvangen als in het oorspronkelijke voorstel stond toen we het zelf aan het regelen waren. Inmiddels is er, volledig naar onze tevredenheid, een slotbepaling  gekomen. Hiermee hebben we de zaak goed af kunnen sluiten. Wij zijn Hulp na Ongeval hiervoor dankbaar

''Aandacht en ondersteuning met vervolgens een daadkrachtige aanpak van de problemen''

Vanuit onze adviespraktijk als verzekeringsintermediair hebben wij in de afgelopen jaren een dertigtal relaties, die als slachtoffer betrokken waren bij een ongeval, in contact gebracht met Hulp na Ongeval. Van al deze relaties hebben wij nadat hun zaak was afgedaan, of dit nu ging om financiële schadeloosstelling of verzorgde diensten, positieve feedback gekregen over Hulp na Ongeval. Het meest wat hierbij geroemd wordt is de begripvolle aandacht en ondersteuning met vervolgens een daadkrachtige aanpak van de ontstane problemen. Voor ons als intermediair is het dan ook van groot belang om onze relaties door te kunnen verwijzen naar een partij die kennis van zaken heeft en de service biedt die ook wijzelf bieden, en waarbij het belang van het slachtoffer voorop staat en deze ontzorgd wordt na een vaak impactvolle gebeurtenis.

''Top geregeld''

Als ik uit moet en mag gaan van het recente schadegeval dat men heeft opgepakt: top geregeld

''Had ik dit eerder geweten''

De helpdesk heeft mij fantastisch geholpen om een dienstongeval af te wikkelen met mijn werkgever. De werkgever wilde helemaal niets maar de letselschade deskundige heeft alles rollend gekregen en na vier jaar is alles afgewikkeld naar tevredenheid. Dus ik zou het maar in je telefoon zetten…..Hulp na ongeval