Letselschade

Letselschade door een ongeval?

Wij helpen u kosteloos bij het verkrijgen van schadevergoeding en smartengeld.

Letselschade is de schade die vergoed moet worden wanneer  iemand gewond  is geraakt  door een fout, onzorgvuldigheid,  gebrek of wettelijke bepaling. Het gaat hierbij om het verkrijgen van vergoeding van de kosten die kunnen ontstaan, inkomstenderving, studievertraging, etc. en uiteraard het recht op smartengeld.

Wij bieden rechtshulp aan slachtoffers van een ongeval. De dienstverlening richt zich op bieden van (juridische) ondersteuning, het realiseren van de benodigde hulp en zorg en het bieden van begeleiding bij de verdere revalidatie en re-integratie.

Onze rechtshulpverleners zijn Register Expert Personenschade en als zodanig ingeschreven in Het Register van het NiVRE  of Letselschade Advocaat met inschrijving in het LSA register.  Onze dienstverlening is conform De Gedragscode Behandeling Letselschade.

Lees hieronder meer, of ga direct naar het aanvraagformulier.

Letselschade door een verkeersongeval:

Een verkeersongeval is misschien wel de meest bekende  situatie waarin mensen gewond raken en recht hebben op schadevergoeding.  Passagiers hebben  een  beschermde positie als het gaat om letselschade. Zelfs wanneer de bestuurder van het voertuig waarin de passagier zat het ongeval heeft veroorzaakt, heeft een passagier recht op schadevergoeding.

Letselschade van fietsers, voetgangers & kinderen:

Fietsers, voetgangers en jonge kinderen hebben een beschermde positie als het gaat om het verkrijgen van schadevergoeding. Dit recht op schadevergoeding is erg krachtig. In de Wet is zelfs vastgelegd  dat hun schade (bijna altijd) nog voor  50% moet wordt vergoeden als zij zelf hebben bijgedragen aan het ontstaan van het ongeval. Hierop is een  uitzondering. Dat betreft de situatie van overmacht. Hierop kan slecht in zeer bijzondere omstandigheden een beroep worden gedaan.

Letselschade door een bedrijfsongeval:

Werkgevers kunnen worden aangesproken op schade die ontstaat als gevolg van een ongeval dat iemand bij de uitvoering van zijn werk overkomt. Het kan gaan om een ongeval dat ontstaat door onveilige situaties, gevaarlijke stoffen, een verkeersongeval,  een  fout van een collega, etc.

Onderstaand treft u enkele voorbeelden aan:

 • Aangereden door een (vork)heftruck
 • Gewond geraakt bij het laden/lossen (een val van de laadklep)
 • Letsel door onveilige werkmethode
 • Aangevallen door een agressieve patiënt of bewoner (zorginstellingen)
 • Een ongeval op het werk vanwege het ontbreken van veiligheidsinstructies of toezicht hierop
 • Blootstelling aan asbest of giftige stoffen
 • Handletsel door onveilige (zaag)machine
 • Ongevallen met materialen of bouwliften
 • Gevallen van of met een ondeugdelijke ladder/trap/steiger
 • Van de trap af gevallen (struikelen, vallen, uitglijden)
 • Een verkeersongeval tijdens werktijd
 • Uitgegleden op een gladde werkvloer
 • Een ongeval tijdens verplicht bedrijfsuitje

Letselschade door toedoen van een dier:

De bezitter van een dier kan aangesproken worden voor de schade welke door het dier  is veroorzaakt. Bijvoorbeeld een hond die bijt, iemand omver loopt of de weg op rent waardoor een ongeluk ontstaat. Denk ook aan een paard dat trapt of de berijder van zich af gooit.

Letselschade als gevolg van een  gebrekkig opstal:

Een opstal is een bouwwerk. Het kan een gebouw zijn, een schutting, maar ook de weg. De bezitter van een opstal (diens verzekeraar)  kan worden aangesproken op schadevergoeding indien er schade ontstaat als gevolg van een “gebrek” aan een opstal. Als voorbeeld kunt u denken aan struikelen over slecht gelegde stoeptegels  of  letsel  dat ontstaat als gevolg van een beschadiging  of slecht functioneren van een gebouw, trap, deur etc

Letselschade door  een medische fout:

Wanneer er fouten worden gemaakt bij de behandeling kan dat tot aansprakelijkheid van de arts en het ziekenhuis leiden. Indien een behandeling niet het gewenste resultaat geeft is er niet per definitie sprake van een fout.  Er kunnen zich natuurlijk ook complicaties voordoen. Dit zal moeten worden uitgezocht voordat aanspraak gemaakt kan worden op schadevergoeding.

Letselschade door een gebrekkig product:

Wanneer u een product koopt, mag u verwachten dat u het veilig kunt gebruiken voor datgene waarvoor het is gemaakt. Een product moet voldoen aan bepaalde eisen. Dat geldt voor apparatuur, voedingsmiddelen, medicijnen etc.

Letselschade door een ongeval in het openbaar vervoer:

Een vervoerder is aansprakelijk voor de schade van een reiziger wanneer de  reiziger tijdens het vervoer door een ongeval gewond raakt. Uitzondering hierop is de situatie dat het  ongeval is veroorzaakt door een omstandigheid welke de vervoerder niet heeft kunnen vermijden en voor zover de vervoerder de gevolgen daarvan niet heeft kunnen verhinderen.  Deze uitzondering  kan wel eens voor discussie  zorgen.  In zo’n situatie beoordelen wij voor u wie dan wel aansprakelijk is

Letselschade die is ontstaan tijdens een georganiseerde reis:

Wanneer u gewond bent geraakt tijdens een georganiseerde reis kan schadevergoeding worden gevorderd van de reisorganisator. Denk hierbij aan een ongeval tijdens een door de reisorganisator georganiseerde busrit (excursie).  Indien een reis niet verloopt zoals men dat redelijkerwijs had mogen verwachten kan de reisorganisator op schadevergoeding kan worden aangesproken, tenzij de reisorganisator niet op de tekortkoming (de fout) kan worden aangesproken.